Jumala Tall Eesti Evangeelne Vennastekogudus
Endla 68, Tallinn | info@vennaste.ee

Alus ja ülesehitus / Põhikiri / Juured / Katkematu palveahel


Eesti Evangeelne Vennastekogudus (EEVK) on iseseisev kristlik-pietistlik oikumeeniline osadusühendus, mis põhineb luterliku kirikuga samadel õpetuslikel alustel.

EEVK eesmärgiks on ise usus süvenedes evangeelse tegevuse kaudu aidata rahvast kokkupuutesse elava armulise Jumalaga.

Omaette vaimulik amet puudub.

Liikmeskond jaguneb lihtliikmeteks, töötegijateks ja vanemateks. Liikmed peavad juba varem kuuluma kristlikku kogudusse.

Kord aastas kutsutakse kokku sinod, mis valib iga viie aasta tagant eestseisuse ja peavanema. Nood juhivad üle Eesti paiknevatest osakondadest koosneva koguduse tööd sinoditevahelisel ajal.

1993. aastast antakse taas välja "Vaimulikke loosungeid".


EEVK keskus asub Tallinnas, Endla 68. Telefon/faks 660 8004. Annetuste jaoks on avatud pangakonto EE431010052032738003.Endla tn palvemajas toimuvad regulaarselt:
  • Jumala Sõna kuulutustunnid  - igal pühapäeval algusega kell 17.00
  • Laulu- ja palveõhtud - igal teisipäeval algusega kell 18.00
-

Loe pikemalt: