Jumala Tall Eesti Evangeelne Vennastekogudus
Endla 68, Tallinn | info@vennaste.ee

Alus ja ülesehitus / Põhikiri / Juured / Katkematu palveahel


Vennastekoguduse ajalooline organisatsiooniline korraldus

Koguduse elu nii Herrnhutis kui Eestis oli rajatud teenimisele. Igal koguduseliikmel oli koguduses rakendamiseks oma ülesanne.

Koguduse liikmed jagunesid soo, vanuse, perekonnaseisu jne järgi gruppidesse. Viimastel olid oma vanemad, abilised, ülevaatajad jt.

Koos käidi palvetundides. Lisaks olid mitmesugused konverentsid: töötegijate, õppe-, vanemate, teenijate, abiliste jt konverentsid.

Eriline rõhuasetus oli lastetööl, mis Eestis saigi pühapäevakooli eelkäijaks.

Paar korda aastas peeti nn kogudusepäev, pidulikum ja suurem sündmus, mil võeti kogudusse vastu ka uusi liikmeid.

Koguduses oli inimesi kõigist ühiskonna kihtidest, linnas mustatöölistest kodanikeni ning maal talupoegadest aadlikeni.

Liikumise algusajal olid kooskäimiskohtadeks kodud. Veidi hiljem hakati ehitama palvemaju.

Nii Eestis kui Baltimaadel oli liikumise eripäraks selle kuulumine luterlikku kirikusse, ehkki tal oli oma liikmeskond ja liikmeks vastuvõtmise kord.